Verhuur voorwaarden

Huurperiodes:
Een uur (Let op! alleen beschikbaar voor machines met uurtarief/urenteller)
Voorbeeld 1: 3 klokuren geregistreerd bij retourneren machine. 
Er worden door verhuurder 3 uurtarieven berekend.
Voorbeeld 2: 10 klokuren geregistreerd bij retourneren machine.
Vanaf “X” klokuren wordt er met het gunstige dagtarief* verder gerekend.
In dit voorbeeld wordt er 1 2/8 dagtarief berekend!
(“X” is verschillend per machine en ligt veelal tussen de 6 en 8 uur)

*Een dag telt max. 8 werkuren.

Een halve dag (max. 4 werkuren)
Voorbeeld 1: afgehaald om 08:00u, retour dezelfde dag tot 12:00u.
Voorbeeld 2: afgehaald om 10.00u, retour dezelfde dag tot 14.00u.

Een dag (max. 8 werkuren)
Voorbeeld 1: afgehaald om 13:30u, retour volgende dag tot 13:30u.
Voorbeeld 2: afgehaald om 08:00u, retour volgende dag tot 08:30u.
Voorbeeld 3: machine 6 dagen gehuurd.
Vanaf “X” dagen wordt er met het gunstige weektarief verder gerekend.
In dit voorbeeld wordt er 1 weektarief berekend!
(“X” is verschillend per machine en ligt veelal tussen de 5 en 7 dagen)

Een weekend (1,5 dag) Let op! geldt niet voor alle machines.
Voorbeeld 1: afgehaald op zaterdag om 08.30u, retour op maandag tot 08:30u. (1,5 dag berekend)
Voorbeeld 2: afgehaald op zaterdag om 12.30u, retour op maandag tot 08:30u. (1 dag berekend)

Een week (7 dagen)
Voorbeeld 1: afgehaald op maandag om 08.00u, retour volgende week op maandag tot 08:30u.
Voorbeeld 2: machine 9 dagen gehuurd. Er wordt nu 1 2/7 weektarief berekend.

Vier weken
Vanaf 4 weken wordt er met het gunstige vierwekentarief verder gerekend.

Indien u vragen heeft over de bovenstaande prijsberekening kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. Hierdoor kunnen misverstanden voorkomen worden.

Legitimatie
Wij vragen iedereen die bij ons huurt zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).

Borgsom
Onze machines en gereedschappen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde.
Wij kunnen al onze klanten dan ook vragen om bij het huren van een machine een borgsom te betalen.

Reinigen, reparatie en slijtage
De machines en gereedschappen die u huurt zijn schoon en verkeren in goede staat. Dat betekent dat wij er vanuit gaan, dat u het gehuurde ook zo weer terugbrengt. Is dit niet het geval, dan zijn wij genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen.
Slijtage aan meegehuurde diamantbladen en diamantboren wordt door ons opgemeten en in rekening gebracht aan de hand van een bijhorend slijtagetarief.
Slijpkosten van o.a. kettingen van kettingzagen, beitels, boren en schaven worden berekend aan de hand van een eenmalig vast tarief.

Verbruiksartikelen
Brandstoffen (benzine, aspen, gas, diesel) worden naar verbruik berekend.
Materialen als schuurpapier, slijpschijven etc. zijn verkoopartikelen en worden door ons bij de machines bijgeleverd. Niet gebruikte materialen worden uiteraard teruggenomen.

Schaderisico afkoop (9%) 
Deze verplichte regeling dekt schade zoals de onder artikel 6 lid 2 van onze algemene voorwaarden genoemde reparatiekosten, beschadigingen en overige schades die aan de verhuurartikelen worden toegebracht. De enige uitzonderingen op deze regeling zijn diefstal, vermissing, ondeskundig gebruik en brand.

Prijsberekening
Alle op deze website vermelde prijzen zijn in euro en exclusief 9% schaderisico afkoop, brandstofkosten, verbruiksartikelen en slijtagekosten. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen/typefouten.